Correct bvba, Coördinatie - Tegelwerken Verkoopsvoorwaarden
 1. Geleverde koopwaar wordt niet teruggenomen. Wijzigingen aan bestellingen dienen schriftelijk overgemaakt.
 2. In geval van vorst, staking, ongevallen en andere gevallen van heirkracht, hebben wij het recht onze leveringen en/of plaatsingen te schorsen.
 3. Bij het afkappen van muren en uitbreken van vloeren, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de eventuele schade aan de onzichtbare leidingen en buizen.
 4. De in de overeenkomst bepaalde uitvoeringstermijnen worden in verhouding opgeschort indien de werken van de aannemer vertraging ondergaan veroorzaakt door andere bouwvakken, door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger.
 5. De aannemer is nooit aansprakelijk voor onregelmatigheden die veroorzaakt worden door de zetting van het gebouw of een gedeelte ervan, een kleur of maatverschil bij bijkomende bestellingen en in het algemeen voor alle stoornissen die niet aan de aannemer of zijn personeel te wijten zijn.
 6. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere reeds opgemaakte of nog op te maken facturen invorderbaar worden en de resterende overeengekomen werken mogen gestopt worden.
 7. In de regel zal geen betwisting meer aanvaard worden als die ons niet binnen zes werkdagen na het verzenden van het aangevochten document toekomt.
 8. Een eventueel schadedossier kan nooit hoger zijn dan het aannemingsbedrag minus waarde tegels van de betrokken ruimte.
 9. Als geregistreerd aannemer verzekeren wij U een garantie van 10 jaar op vakkundige plaatsingen mits volledige en tijdige betalingen van onze facturen volgens contract.
 10. De klant is akkoord om als referentie vermeld te worden op onze site www.correctbvba.be. Verdere gegevens worden pas doorgegeven na akkoord van de klant.
 11. Enkel de Scheikamer van Antwerpen is bevoegd in geval van betwisting.


dd.:16/02/2013